19. posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

19. posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

8 czerwca 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse. Motywem przewodnim posiedzenia były przygotowania do dorocznej Konferencji SRK, w tym przedstawienie pierwszych wyników 2. Branżowego Badania Bilansu Kapitału Ludzkiego.

Przedstawiciel zespołu badawczego, Pan Jakub Wróblewski zaprezentował najważniejsze wnioski wynikające z badania studentów i pracodawców, a członkowie Rady zgłosili swoje rekomendacje.

  • Warto porównać wyniki badania poziomu kompetencji sektora finansowego z innymi sektorami. Czy dość powszechna opinia, że poziom kompetencyjny sektora jest średnio lepszy od innych sektorach potwierdza się w badaniach. Jaka jest dynamika tego procesu, tzn. czy nadal średnio lepszy, ale stopniowo spada (jeśli ta teza jest prawdziwa).
  • Przedstawiając wyniki badania stanu kompetencji w sektorze, warto zwrócić uwagę, czy uwzględnić rozróżnienie pomiędzy aktualnym stanem potencjału kadrowego sektora, a projekcją tego stanu poprzez jakość studentów/świeżych absolwentów wchodzących do pracy w sektorze.
  • Odnośnie podaży ofert pracy, warto również w tym aspekcie poszerzyć raport o porównanie ilości/jakości ofert pracy sektora finansowego w stosunku do innych sektorów.
  • Warto odnieść się do kwestii zainteresowania studentów dodatkowymi możliwościami rozwoju: dostępnymi, zagranicznymi szkoleniami, stypendiami, programem Erasmus: na posiedzeniu padła opinia, że zainteresowanie studentów w tej kwestii spada.
  • Warto rozwinąć ciekawy wątek o słabej świadomości możliwości pracy w sektorze finansowym wśród studentów kierunków niebankowych/niefinansowych. To może być ważna rekomendacja Rady do działania sektora. W tym kontekście ciekawy wątek: jak/gdzie komunikować się ze studentami, gdzie prezentować pracę w sektorze finansowym (LinkedIN, TikTok, istagram, etc.), czyli gdzie są studenci jeśli są na HomeStudy.
  • Ciekawy wątek: odróżnienie niektórych zagadnień dla sektora bankowego i pozostałej części sektora finansowego. W sytuacji szeroko zakrojonej medialnej/politycznej krytyce sektora bankowego, być może postrzeganie pozostałych sektorów jest odmienne.
  • Padła opinia, że „lepsi” studenci, z wyższym potencjałem mogli przenieść się z kierunków bankowo-finansowych na inne, ze względu na obniżenie postrzeganej atrakcyjności w sektorze.  Najlepsi przenieśli się zagranicę.
  • Czy studenci widzą szansę realizacji szerszych, społecznych, zrównoważonych celów poprzez pracę w sektorze finansowym. Sektor finansowy ma aktualnie do odegrania strategiczną rolę w finansowaniu celów zrównoważonego rozwoju, finansowania i inwestowania ESG. Jak ta perspektywa wybrzmiewa w motywacjach studentów i czy sektor przebił się z tym komunikatem do studentów. Ponownie, to jest ważny obszar do rekomendacji Rady dla sektora jako rezultat naszego badania.

Zapraszamy na doroczną konferencję SRK Finanse, która w trakcie wystąpień ekspertów i debaty oksfordzkiej spróbuje odpowiedzieć na te ważne dla sektora finansowego pytania. Już niebawem zostanie uruchomiona rejestracja na to wydarzenie.

Zapraszamy do śledzenia nas na stronie www Rady oraz w mediach społecznościowych!