21. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - Logo

15 grudnia 2021 r. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF. W trakcie posiedzenia m.in.:

 • Podsumowano działania Rady za rok 2021 i przyjęto Ramowy Plan Pracy na 2022 rok
 • Przeprowadzono wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Prezydium –w skład Prezydium SRK Finanse w nowej kadencji zostali powołani:
  • Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, na stanowisko Przewodniczącego Prezydium SRK SF
  • Pan Maciej Ławrynowicz, na stanowisko Wiceprzewodniczącego Prezydium SRK SF
  • Pan Andrzej Maciążek, na stanowisko Wiceprzewodniczącego Prezydium SRK SF
  • Pan Marcin Stroński, na stanowisko Wiceprzewodniczącego Prezydium SRK SF
 • Przeprowadzono wybory Kapituły Sektorowej Konkursu „Pracodawca Jutra” i przedstawiciela Rady do Kapituły Konkursu:
  • Przedstawicielem SRK Finanse do Kapituły Konkursu została wybrana Pani Magdalena Legęć
  • Rada ustanowiła Kapitułę Sektorową Konkursu „Pracodawca Jutra 2021” w składzie:
   • Pani Magdalena Legęć – Przewodnicząca Kapituły
   • Pani Ewa Fizyta – Członek Kapituły
   • Andrzej Maciążek – Członek Kapituły
   • Pan Marcin Stroński – Członek Kapituły

Na koniec uczestnicy posiedzenia zostali poproszeni o zgłaszanie swoich propozycji działań i inicjatyw Rady w nadchodzącym roku. Zebrane rekomendacje zostaną wykorzystane przy rozwijaniu przyjętego Ramowego Planu Pracy i planowaniu szczegółowych działań Rady w 2022.