23. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - Logo

14 czerwca 2022 r. odbyło się drugie w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF. Posiedzenie było poświęcone przede wszystkim przygotowaniom do czerwcowej konferencji SRK Finanse FINSKILLS2022.

Ważnym punktem była również prezentacja wyników badania nt.: „Wyzwania związane z kapitałem ludzkim w sektorze bankowym” Pana Rafała Madeja, Dyrektora Bankowości Prywatnej i Produktów Inwestycyjnych, PKO BP. Kluczowe wnioski płynące z badania są następujące:

  • Sektor „skazany” jest na nieustającą zmianę, a ważne aspekty z obszaru zarządzania kapitałem ludzkim, wymagają pilnego zaadresowania
  • Problemy społeczne będące wynikiem postępującej cyfryzacji, masowe redukcje etatów, wypalenie zawodowe, starzejąca się kadra i wyraźny spadek atrakcyjności sektora, powinny stymulować banki do podjęcia zdecydowanych działań ograniczających negatywne skutki tych zjawisk
  • Banki powinny stawać się coraz bardziej technologiczne, coraz bardziej wyczulone na potrzeby klientów, coraz bardziej etyczne i wrażliwe społecznie
  • Banki powinny być także przyjaznym środowiskiem pracy, ze względu na oczekiwania nowej generacji pracowników