Audycja nt. badania BKL w studenckim radiu KAMPUS

Audycja nt. badania BKL w studenckim radiu KAMPUS

Jaki jest wizerunek branży finansowej w oczach studentów? Jakie mają oczekiwania co do ścieżki kariery? Co o młodych sądzą HR-owcy sektora finansowego – czy widzą ich potencjał? Co działy HR rekomendują studentom, którzy myślą o pracy w branży finansowej?

Wokół tych zagadnień toczyła się rozmowa w studenckim Radiu Kampus z udziałem Magdaleny Legęć z SRK Finanse oraz Jakuba Wróblewskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zespół badawczy UJ w ścisłej współpracy z SRK Finanse, zrealizował na zlecenie PARP projekt badawczy Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym i w grudniu 2021 roku dokonał jego podsumowania. Celem badania było wypracowanie rekomendacji dla systemu kształcenia i procesów rozwojowych w branży finansowej w zakresie kształtowania kompetencji, które będą potrzebne na zmieniającym się rynku pracy.

Posłuchaj audycji i dowiedz się więcej o naszym badaniu! https://rada.wib.org.pl/nagrania/