Grzegorz Kondek

1 posta

Cyfrowe środowisko pracy w sektorze finansowym. Dobre praktyki rynkowe.

Cyfrowe środowisko pracy. Dobre praktyki rynkowe – badanie SRK SF

Raport powstał jako efekt analizy wyników badania ankietowego dotyczącego tworzenia cyfrowego miejsca pracy „Cyfrowe Środowisko Pracy. Dobre praktyki rynkowe”. Badanie ankietowe zostało przygotowane i przeprowadzone na zlecenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji w I połowie 2019 r. Do badania zostali zaproszeni wszyscy członkowie Sektorowej Rady ds. Kompetencji oraz Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. […]