Grzegorz Kondek

156 postów

31. Kongres Kadry Online, W poszukiwaniu harmonii w czasach niepokoju, 18-20 maja 2020 r.

31. Kongres Kadry Online, W poszukiwaniu harmonii w czasach niepokoju, 18-20 maja 2020 r.

Skutki zmian spowodowanych epidemią koronawirusa dotknęły większość branż w naszej gospodarce. Doświadczył ich także Kongres Kadry. Mając na uwadze tempo zmian oraz nieprzewidywalność rozwoju sytuacji w Polsce, zdecydowano się na przeprowadzenie kolejnej edycji Kongresu w formule online. Kongres chce odpowiedzieć na wiele pojawiających się dziś pytań. Dlatego wśród tematów, które poruszą praktycy i […]

Mariola Szymańska-Koszczyc

Kilka słów o człowieku i życiu w dobie pandemii – Mariola Szymańska-Koszczyc, Animator SRK SF

Z dniem ogłoszenia pandemii koronawirusa i wprowadzenia ograniczeń w społecznym i gospodarczym funkcjonowaniu, każdy z nas znalazł się w nowej rzeczywistości. W świecie, którego nie chcieliśmy, ze zmianą, którą najchętniej odrzucilibyśmy. Pojawił się niepokój, stres, złość. Poczuliśmy, że straciliśmy kontrolę nad naszymi najważniejszymi sprawami: dużymi – jak praca, i małymi […]

SRK-SF - Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań - marzec 2020"

Raport z rynku pracy – III 2020

Polski i unijny rynek pracy w dobie koronawirusa zmienia się na naszych oczach. Na najnowsze dane z rynku pracy trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.Tymczasem zobaczmy ostatni opublikowany raport PARP pokazujący wyniki badań oraz wskazujący trendy dominujące na rynkach pracy do czasu tych zmian, czyli przełomu lutego i marca 2020 r. […]

SRK-SF - Raport "Alternatywne formy pracy"

Raport “Alternatywne formy pracy”

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony i świadczenie pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę stanowi standard we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jednak systematycznie rośnie popularność form pracy, które nie narzucają pracownikom miejsca, sposobu wykonywania powierzonych zadań i sztywnego harmonogramu. Coraz bardziej elastyczne podejście do rynku pracy wiąże […]

Zdalne szkolenia odpowiedzią na nowe wyzwania w branży szkoleniowej w dobie COVID-19

Branża szkoleniowo-doradcza stała się jedną z tych, które najszybciej i najmocniej odczuły negatywne konsekwencje pandemii koronawirusa.  Aby złagodzić wpływ COVID-19 na realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym dedykowanych podnoszeniu kwalifikacji kadr w firmach i budowaniu kompetencji przedsiębiorców, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wspólnie z PARP podjęło decyzję o […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

Pierwsze zdalne posiedzenie Prezydium SRK SF

18 marca 2020 r., po raz pierwszy w trybie on-line,  odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady. Dokonano przeglądu aktualnej sytuacji w projekcie Rady i zaplanowano działania na najbliższe tygodnie. Marcowe posiedzenie Rady zostało przesunięte. Prezydium postanowiło, że o nowym terminie posiedzenia plenarnego zadecyduje, kiedy sytuacja ogólna w kraju będzie bardziej […]

PO WER - III runda naboru w ramach Projektu dla Sektorów – środki na szkolenia z Rekomendacji SRK-SFIII runda naboru w ramach Projektu dla Sektorów – środki na szkolenia z Rekomendacji SRK-SF

III runda naboru projektów szkoleniowych, korzystających z dofinansowania PO WER dzięki Rekomendacji SRK Finanse

Od 26 marca do 16 kwietnia 2020 r. trwa III runda naboru zgłoszeń do projektu „Akademia kompetencji dla sektora finansów i ubezpieczeń” w ramach PO WER. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora finansowego mogą skorzystać z dofinansowania szkoleń do 80% wartości usługi szkoleniowej. To efekt działalności Sektorowej Rady ds. […]

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020

10 marca 2020 r. blisko 300 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020 – najważniejszym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń i nawiązaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. Kongres odbył się pod patronatami ministerstw: Finansów, Rozwoju […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego partnerem w porozumieniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego partnerem w porozumieniu z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP)

Tworzenie płaszczyzny współpracy szkół wyższych i pracodawców dla lepszego dopasowania kompetencji absolwentów uczelni – przyszłych pracowników sektora do potrzeb rynku pracy w sektorze finansowym, to cel podpisanego w styczniu 2020 r. porozumienia między Związkiem Banków Polskich i KRASP. Sektorowa Rada jest wymieniona jako aktywny partner w realizacji tego porozumienia. SRK […]