Grzegorz Kondek

156 postów

Uczenie się przez całe życie

5. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) jako drzwi do nowej formy kształcenia wyższego. Rekomendacje niezbędnych modyfikacji istniejącego podejścia

Ważne dla rynku kwalifikacji w Polsce zagadnienie 5. poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji zaprezentowali na forum SRK SF: Prof. Jerzy Woźnicki , Pani Katarzyna Trawińska-Konador oraz Pan Marcin Dokowicz. Aktualnie poziom 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji został zdefiniowany jako poziom kształcenia specjalistycznego w ramach kształcenia wyższego, jednak poza systemem studiów (poziom powyżej […]

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022

SRK Finanse uczestnikiem ważnych konferencji

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022 r. pn. „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”. W trakcie wystąpień i dyskusji podkreślano, że: współpraca świata nauki z gospodarką oraz administracją jest kluczowa dla budowy potencjału intelektualnego i materialnego Polaków i Polski; nie uda się uniknąć zagrożeń, sprostać wyzwaniom i […]

Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji - Raport DELab UW - Future Collars

Rynek pracy, edukacja i kompetencje w raportach

W mijającym kwartale na stronach Rady zostało opublikowanych kilka raportów z badań prowadzonych wśród pracodawców, pracowników i studentów, dot. diagnozy rynku pracy oraz kompetencji na rynku pracy – zapraszamy do lektury: Raportu DELab UW, zainicjowanego przez Future Collars „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji”, który przedstawia bardzo ciekawe wnioski […]

22. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

22. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

Po raz kolejny w formule zdalnej, 23 marca 2022 r., odbyło się posiedzenie SRK Finanse. Najważniejsze tematy spotkania: Decyzją Rady Prezydium zostało poszerzone o czwartego Wiceprzewodniczącego – mamy teraz w Prezydium jeszcze silniejszą reprezentację interesariuszy Rady, co pozwoli nam jeszcze sprawniej działać. Do Konkursu Pracodawca Jutra 2021 zostało zgłoszonych 5 […]

Uczenie się przez całe życie

Uczenie się przez całe życie

Co i dlaczego mogłoby sprawić, że dorośli chętniej by się rozwijali i uczyli przez całe życie? Na to pytanie odpowiadają menedżerowie najwyższego szczebla z różnych sektorów, firm i organizacji. Przy wielu spojrzeniach i motywacjach bezdyskusyjna pozostaje idea uczenia się przez całe życie. Zapraszamy do lektury: https://kwalifikacje.edu.pl/uczenie-sie-przez-cale-zycie-2/

SRK - Broszura - Praca w sektorze finansowym - SRK Finanse rekomenduje

Praca w sektorze finansowym – SRK Finanse rekomenduje

Opublikowany w grudniu ub. roku raport podsumowujący 2. badanie Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego w sektorze finansowym zawiera szereg rekomendacji zarówno dla pracodawców, jak i dla uczelni i studentów-przyszłych pracowników, jakie działania podjąć, aby młodzi ludzie chcieli pracować w sektorze, praca przynosiła im satysfakcję, a pracodawcy mieli dobrze przygotowane do nowych […]

Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji - Raport DELab UW - Future Collars

Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej transformacji – raport

Pandemia sprawiła, że trudności, których doświadczają kobiety na rynku pracy, stały się niezwykle wyraźne. Z drugiej strony, przyspieszyła rozwój branży cyfrowej. Automatyzacja tworzy zagrożenia dla wielu zawodów, zwłaszcza tych, w których przeważają kobiety, więc muszą one zmierzyć się z cyfrową transformacją. Raport DELab UW, zainicjowany przez Future Collars „Tytanki pracy. Kobiety na rynku pracy w dobie cyfrowej […]

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022

Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu – to myśl przewodnia 4. Forum Akademicko-Gospodarczego. Rok 2021 stanowił dla wielu przełom w myśleniu o przyszłości własnej i swoich dzieci. Jest już dla nas jasne, że stajemy przed wielkimi wyzwaniami – dotyczącymi zarówno środowiska naturalnego, jak i gospodarki. Co możemy wspólnie […]

Bilans Kapitału Ludzkiego - jak pandemia COVID-19 wpłynęła na rynek pracy w Polsce?

Bilans Kapitału Ludzkiego – jak pandemia COVID-19 wpłynęła na rynek pracy w Polsce?

Zgodnie z wynikami badania Bilans Kapitału Ludzkiego prowadzonego w latach 2019-2020 przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), pandemia nie przyczyniła się do znaczących zmian w zatrudnieniu. Była jednak sporym problemem dla młodych przedsiębiorstw na rynku. Pomimo trudności organizacyjnych i finansowych spowodowanych COVID-19 – przedsiębiorstwa wciąż inwestują w rozwój kompetencji swoich […]