piotr

15 postów

13. Posiedzenie Plenarne SRK SF

13. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

10. grudnia br. odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF. Rada podsumowała realizację swoich działań za kończący się rok i przyjęła Plan Pracy Rady na 2020 rok. W programie posiedzenia znalazła się między innymi prezentacja wyników raportu „Identyfikacja i przegląd certyfikatów funkcjonujących w sektorze finansowym”, przygotowanego prze […]

Aktywność zawodowa i edukacyjna dorosłych Polaków wobec wyzwań współczesnej gospodarki w raporcie Bilans Kapitału Ludzkiego

Jakie kompetencje u pracowników ceni się najbardziej? W dużych i średnich firmach są to kompetencje: ✔samoorganizacyjne (odpowiedzialność, zarządzanie czasem i terminowość, samodzielna organizacja pracy, bycie komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących), ✔interpersonalne (bycie komunikatywnym i jasne przekazywanie myśli, łatwe nawiązywanie kontaktów z ludźmi, praca w […]

Misja i działania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego w obiektywie kamery

Zachęcamy do obejrzenia filmu informującego o misji i działaniach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego! Sprawdź, jakie są aktualne priorytetowe inicjatywy Rady i jak pomagamy się rozwijać! ⤵⤵⤵ SRKSF Zachęcamy do obejrzenia filmu informującego o misji i działaniach Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego! Sprawdź, jakie są aktualne priorytetowe inicjatywy […]

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra

2 października br. w Toruniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To już V edycja konkursu, w którym nagrodzone zostały najciekawsze inicjatywy z zakresu […]

12. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

24 września br. odbyło się 12. posiedzenie plenarne SRK SF. W gronie członków Rady powitaliśmy nowy podmiot – Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji (BODiE), instytucję kształcącą kadry bankowości spółdzielczej. Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali prezentacji nt. wdrożenia Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) w Banku Pekao SA, jako przykładu […]

Jak łączyć biznes i edukację? Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na uroczystość wręczenia nagród w konkursie Pracodawca Jutra. Wydarzenie będzie połączone z panelem dyskusyjnym na temat: “Jak zbliżyć biznes i edukację?” Pracownik przyszłości według światowych trendów będzie kilka razy w ciągu życia zmieniał swój zawód. Dlatego firmy dbając o pracowników muszą otwierać się na […]