Badanie kadr bankowych 2017-2018

Badanie kadr bankowych 2017-2018 - Podsumowanie wyników badania - Zespół badawczy: Jarosław Malec, Piotr Wróbel

Zmiany postępujące od kilku lat w bankach, takie jak rozwój nowoczesnych technologii, zwiększenie poziomu samoobsługi klientów, fuzje i przejęcia czy outsourcing spowodowały wiele innych zmian w sektorze, np. więcej pracowników jest obecnie zatrudnionych w back office’ie niż w bezpośredniej obsłudze klienta i stale maleje udział pracowników w wieku 50+ wśród osób zatrudnionych w bankach (o ile w gospodarce w ogóle osoby te stanowią 27% wszystkich zatrudnionych, to w bankowości jest to tylko 15%).

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników „Badania kadr bankowych 2017-2018” zrealizowanego przez Związek Banków Polskich, pokazującego główne trendy, zaobserwowane w bankowości w ostatnich latach. Badanie objęło 60 tys. pracowników z 15 banków, co stanowi 46% sektora banków komercyjnych.