Baza Usług Rozwojowych PARP w nowej odsłonie

Baza Usług Rozwojowych PARP w nowej odsłonie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach PO WER realizuje projekt kontynuacji działań mających na celu rozwój i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR).  Jego celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników. Znajdziecie tam m.in. szkolenia wynikające z Rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego:

  • 32 tys. ofert szkoleniowych  z zakresu m.in. zarządzania i organizacji, rozwoju osobistego, języków, informatyki i telekomunikacji a także medycyny, finansów, prawa i administracji, w tym te rekomendowane przez
  • 200 tys. usług rozwojowych zrealizowanych w latach 2016-2019
  • 2,5 mln odsłon miesięcznie

Korzystając z Bazy Usług Rozwojowych możesz podnieść kompetencję, zmienić pracę lub zawód, a  pasję uczynić  źródłem dochodów.

W Bazie może znaleźć się każda instytucja, która świadczy usługi w obszarze szkoleń i doradztwa zweryfikowana przez Administratora dostawcy usług, na które może się zapisać uczestnik posiadający dofinansowanie ze środków publicznych, oraz takich, których koszty uczestnik pokrywa z własnych środków.

Sprawdź już dziś: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/