BNP Paribas Bank Polska nagrodzony przez SRK Finanse w Konkursie Pracodawca Jutra

Konkurs Pracodawca Jutra 2021

Projekt „Misja Edukacja” BNP Paribas Bank Polska został nagrodzony przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Finanse w Konkursie Pracodawca Jutra, organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z Radami Sektorowymi. Gratulujemy!

Była to 6. edycja konkursu PARP na najciekawsze inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją, rozwoju pracowników i kształcenia przyszłych kadr. Pracodawcy aplikowali w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z ekspertami rynku pracy, przedstawicielami Rady Programowej ds. Kompetencji oraz Sektorowych Rad ds. Kompetencji wybrała laureatów konkursu Pracodawca Jutra. Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono 89 inicjatyw na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego w firmach. Pracodawcy, ubiegający się o nagrodę w konkursie, musieli wykazać, że podejmowane przez nich działania, mają charakter kompleksowy, zostały przygotowane w sposób przemyślany, a udział w nich faktycznie przyczynił się do zwiększenia wiedzy lub umiejętności pracowników. Gala wręczenia nagród laureatom, odbyła się 9 czerwca w Warszawie. Wręczono 5 nagród przyznanych przez Kapitułę Konkursu oraz 15 nagród branżowych przyznanych przez Kapituły Sektorowe utworzone przez rady sektorowe. Kapituły Sektorowe zdecydowały także o wyróżnieniu 3 inicjatyw.

Konkurs został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze środków budżetu państwa.