Broszura informacyjno-edukacyjna SRK Finanse 2020-2021

Broszura informacyjno-edukacyjna SRK Finanse 2020-2021

Rozwiązania wspierające przygotowanie pracowników sektora do pracy w cyfrowym środowisku oraz rozwiązania motywujące do uczenia się przez całe życie, w tym zachęty finansowe oraz wykorzystanie certyfikatów zawodowych i programów stałego rozwoju zawodowego – to niektóre z ważnych wątków zainicjowanych bądź kontynuowanych przez SRK Finanse w 2020 roku.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapoznaj się z krótkim materiałem informacyjnym nt. działań Rady.

Broszura: https://rada.wib.org.pl/wp-content/uploads/2021/02/broszura_SRK_SF_2020_2021_interaktywna-10.02.2021.pdf