Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy

Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy

Rozwój technologii, a szczególnie rozwój procesów automatyzacji, możliwości komunikacji i porozumiewania się na odległość w krótkim czasie wpłynął na nasze codzienne życie i dalej będzie je zmieniać.

Zapraszamy do lektury raportu PARP „Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy”.

W raporcie znajdziesz zagadnienia dot. m. in. oddziaływania nowoczesnych technologii na rynek pracy i perspektywy jego zmian, w tym zmian w zakresie poszukiwanych kwalifikacji, zagrożeń i szans, które te technologie niosą.