Dodatkowe dofinansowanie do mikro- i małych przedsiębiorstw

Dodatkowe dofinansowanie do mikro- i małych przedsiębiorstw

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – w porozumieniu z Regionami – Instytucje Zarządzające RPO przygotowało instrument dotacyjny dla mikro- i małych przedsiębiorców. Jest przeznaczony dla firm, które odczuwają skutki pandemii.

W zależności od instrumentu wsparcie ma charakter inwestycyjny lub służy do pokrycia kosztów bieżącej działalności. Może  też obejmować wydatki z tych dwóch kategorii.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego zachęca do zapoznania się i skorzystania ze wsparcia.

Więcej informacji na stronach regionalnych RPO: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/wsparcie-na-kapital-obrotowy-dla-mikro–i-malych-przedsiebiorstw