Dostępność szansą na rozwój – Szkolenia i doradztwo dla firm

Dostępność szansą na rozwój - Szkolenia i doradztwo dla firm - SRK Finanse

Co dziewiąty mieszkaniec Polski to osoba z niepełnosprawnością. Istnieją także inne grupy ludzi o szczególnych potrzebach: seniorzy, rekonwalescenci, matki z dziećmi, kobiety w ciąży. Te osoby czekają na rozwiązania, produkty i usługi ułatwiające codzienne funkcjonowanie.

Aby ułatwić ich projektowanie i wprowadzanie na rynek, PARP udostępnia przedsiębiorcom za pośrednictwem operatorów bezpłatne szkolenia i doradztwo. To jeden z ważnych tematów, którym na co dzień zajmują się Sektorowe Rady ds. Kompetencji.

Pod linkiem: www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/PARP_TB_03_2021_sklad_final.pdf
został zamieszczony Magazyn PARP „Twój biznes”, który zawiera opis tego i innych najbardziej aktualnych działań PARP skierowanych do przedsiębiorców.