FINSKILLS 2020 – 4. DOROCZNA KONFERENCJA Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego, 23 listopada 2020

FINSKILLS 2020

Po raz pierwszy w formule ONLINE, przedstawiciele sektora finansowego i edukacji spotkali się na Dorocznej Konferencji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS 2020. W wydarzeniu uczestniczyło non-stop ponad 340 osób: menadżerowie i pracownicy sektora, przedstawiciele instytucji publicznych i organizacji branżowych, środowiska akademickiego, edukatorzy i animatorzy nowego modelu uczenia się zdalnego.

Znakomici prelegenci podzielili się ważnymi opiniami i rekomendacjami dla rozwoju:

 • „Gdyby nie banki i ich wcześniejsze inwestycje, gospodarka by dziś nie działała”, Piotr Czarnecki, wieloletni Prezes Raiffeisen Bank
 • “Potrzebujemy dzisiaj w sektorze cyfrowej odpowiedzialności, za nasz osobisty rozwój i za jakość usług dla Klientów”, Magda Legęć, Wiceprzewodnicząca SRK SF.
 • „Musimy przesunąć swoje myślenie z przewidywania, jak będzie na przygotowanie do tego, jak już jest”, Jowita Michalska, Digital University.
 • “Stwórzmy razem, dla każdego indywidualne drzewo rozwoju, które wyznacza różnorodne ścieżki zdobywania i potwierdzania nowych kompetencji przez całe życie. Nowoczesne technologie, kultura open source i sztuczna inteligencja na to dziś pozwalają”, prof. Aleksandra Przegalińska, Akademia Leona Koźmińskiego.
 • „Roboty nie biorą jeńców. Pracownicy sektora finansowego potrzebują nowych, zwinnych kompetencji dla utrzymania pracy i rozwoju. Szczegóły zostaną przedstawione w raporcie z najnowszego badania przeprowadzonego przez DeLab UW dla SRK SF”, Prof. Katarzyna Śledziewska, DeLab UW.
 • „Potrzebujemy rewolucji w umiejętnościach, rewolucji nowoczesnej, która wymaga odpowiedzialności, odwagi i dobrej współpracy” Mariola Szymańska-Koszczyc, Animatorka SRK SF.
 • „Powiedzenie sobie, że klient jest najważniejszy, wymaga …odwagi.”, prof. Krzysztof Obłój, Akademia Leona Koźmińskiego, UW.
 • „Jesteśmy w 1. Fazie przełomu cywilizacyjnego, w którym wchodzimy w cywilizację zrównoważonego rozwoju dla trwałości życia na Ziemi. Instytucje finansowe mają strategiczną rolę do odegrania w tym procesie”, Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich. Przewodniczący Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

PRZESŁANIA 4. KONGRESU SRK SF:

 • Kryzys pandemiczny przyspieszył i postawił nowe wyzwania dla rozwoju społeczności sektora finansowego.
 • Społeczność sektora finansowego i jej firmy chcą być liderem cyfrowej i zielonej transformacji w kraju. Do tego potrzebne są nowe kompetencje, kompetencje przyszłości.
 • Społeczna odpowiedzialność instytucji publicznych i sektora finansowego wymaga współpracy dla wypracowania sieci bezpieczeństwa dla utrzymania potencjału kadrowego sektora i dopasowania go do potrzeb nowej rzeczywistości, „nowej normalności”.
 • Należy postawić na nowy model uczenia się cyfrowego pracowników sektora finansowego, wspólnie opracować, wdrożyć i stale rozwijać nowy model. To zadanie dla pracodawców, uczelni, firm szkoleniowych, pracowników oraz instytucji publicznych.
 • SRK SF jest dobrą platformą współpracy na rzecz nowego modelu uczenia się: przez całe życie, z wykorzystaniem technologii, z zaangażowaniem wszystkich interesariuszy.

Prezentacje i nagranie z konferencji dostępne są na stronie: rada.wib.org.pl/4-doroczna-konferencja-sektorowej-rady-ds-kompetencji-sektora-finansowego-finskills-2020-online-2/