Informacja o stanie sektora finansowego w okresie epidemii

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

30 kwietnia br. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse, podobnie jak pozostałe Rady w swoich obszarach, została zaproszona przez PARP do przedstawienia informacji o aktualnej kondycji sektora finansowego oraz potrzebach szkoleniowo-doradczych, wynikających z epidemii koronawirusa.

SRK przedłożyła w maju br. wstępne propozycje projektów w trybie nadzwyczajnym, wspierające pilne potrzeby sektora finansowego w zakresie rozwoju nowych kompetencji wynikających ze zmian w środowisku pracy wywołanych epidemią COVID-19. Przedstawione propozycje zawierają m.in. obszary uwzględnione w 3. Rekomendacji Rady, które Rada uznaje za priorytetowe w aktualnej sytuacji epidemicznej. Rada rekomendowała także, aby umożliwić dostęp do wsparcia również dla pracowników dużych firm. Propozycje zawierają również projekty, które postrzegamy jako możliwość działań sektora finansowego i podmiotów, należących do infrastruktury sektora na rzecz wszystkich grup obywateli w różnym wieku oraz jednostek samorządu terytorialnego, stanowiących ważne ogniwo skutecznego wychodzenia z kryzysu i powrotu do pełnej aktywności gospodarczej