Jak przedsiębiorcy oceniają przydatność różnych działań rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020? – raport PARP

SRK - Finanse - Jak przedsiębiorcy oceniają przydatność różnych działań rozwojowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2014-2020? – raport PARP - Szkolenia z rekomendacji sektorowych rad w ocenie przedsiębiorców

Przedsiębiorcy sektora MŚP branży finansowej w ciągu ostatnich trzech lat otrzymali trzecią już rekomendację SRK Finanse obejmującą szkolenia i doradztwo z dofinansowaniem. Jak oceniają przydatność tych propozycji? Czy pomogły im one w rozwijaniu i utrzymaniu biznesu? Czy zwiększyły ich kompetencje i konkurencyjność na rynku? Które tematy cieszyły się największym zainteresowaniem?

Zapraszamy do lektury Raportu PARP, będącego podsumowaniem badań dotyczących wszystkich instrumentów POWER skierowanych bezpośrednio do uczestników, w tym działań rozwojowych wynikających z rekomendacji Sektorowych Rad.

Według raportu, na liście top szkoleń dla branży finansowej, dostępnych w ramach rekomendacji SRK SF, znalazły się takie tematy jak:

  • RODO: nowe obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych oraz przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (58% spośród wszystkich wyborów)
  • Analiza potrzeb klienta w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (50%)
  • Budowanie i rozwój współpracy z klientem firmy pośrednictwa finansowego (38%)
  • Ustawa o kredycie hipotecznym (38%)

W raporcie znajdziesz ponadto: bieżącą ocenę rezultatów wsparcia udzielonego przedsiębiorstwom, opinie przedstawicieli przedsiębiorstw o systemie wdrażania poszczególnych instrumentów oraz informacje na temat najbardziej efektywnych mechanizmów wsparcia przedsiębiorstw. Z raportu wynika, że ocena zdecydowanej większości działań była pozytywna, podkreślano bardzo dobre przygotowanie merytoryczne prowadzących oraz wysoką jakość szkoleń i doradztwa. Oczekiwania uczestników projektów najczęściej skupiały się na podniesieniu kwalifikacji pracowników i w większości przypadków zostały spełnione. Wskaźniki zadowolenia z poszczególnych aspektów projektów szkoleniowych i doradczych były wysokie – ponad 90% we wszystkich działaniach, zaś skłonność badanych do rekomendacji innym MŚP udziału w projekcie jest wysoka – wskaźniki rekomendacji oscylują również wokół 90%. Podkreślano też wysoki stopień korzystania z wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach projektu po roku od zakończenia udziału w nich.

Raport można zobaczyć tutaj: www.parp.gov.pl/component/publications/