Jaka przyszłość czeka rynek usług rozwojowych – badanie SRK Usługi Rozwojowe

Jaka przyszłość czeka rynek usług rozwojowych – badanie SRK Usługi Rozwojowe

Jak przyszłość rynku usług rozwojowych w perspektywie najbliższych kilku lat widzi sektor tych usług? Jakich zmian w sposobie prowadzenia zajęć i jakich nowych kompetencji wymaga rynek od trenerów?

Na te i inne pytania odpowiedziało blisko 80 trenerów/edukatorów w ramach badania przeprowadzonego w ostatnim czasie przez SRK Usługi Rozwojowe. Najważniejsze wnioski płynące z badania:

  • Prowadzenie szkoleń online i utrzymywanie uważności uczestnikom jest obszarem do rozwoju kompetencji trenerskich niezależnie od stażu pracy w tej roli
  • Kompetencje potrzebne do projektowania i realizacji usług zdalnych wymagają ciągłego wzmacniania i rozwoju
  • Ze względu na sytuację gospodarczą ważnym aspektem stają się kompetencje pozyskiwania środków unijnych na szkolenia – wskazywane są jako najpilniejsze do rozwoju
  • Kompetencje z zakresu budowania marki osobistej i sprzedaży wymagają kompleksowego wsparcia
  • Brak kompetencji do tworzenie treści do szkoleń asynchronicznych jest główną bolączką edukatorów – choć zdają oni sobie sprawę z rozwoju takiej formy edukowania dorosłych
  • Edukatorzy zgłaszają gotowość do rozwoju swoich kompetencji jednak raczej w krótszych formach – co jest zbieżne z tendencjami na rynku
  • Występuje duża niepewność co do tego, w którym kierunku będzie rozwijał się rynek – ze względu na dynamiczne zmiany – co tym bardziej warunkuje konieczność dostarczania bieżących analiz trendów uczestnikom rynku szkoleniowego

Zapoznaj się z wynikami badania ➜ Jaka przyszłość czeka rynek usług rozwojowych – Podsumowanie badania SRK Usługi Rozwojowe