Jest już raport 2. Branżowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

9 grudnia 2021r. miała miejsce oficjalna publikacja raportu 2. Branżowego Badania Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym.

Celem badania było wypracowanie rekomendacji dla systemu kształcenia i procesów rozwojowych w branży finansowej w zakresie kształtowania kompetencji, które będą potrzebne na zmieniającym się rynku pracy. W raporcie zamieszczone zostały m.in. aktualna analiza zatrudnienia w branży finansowej, opis głównych wyzwań transformacyjnych identyfikowanych w sektorze, oczekiwania od kandydatów do pracy w branży oraz kluczowe wyzwania i rekomendacje dla sektora w zakresie upowszechniania wiedzy o nowoczesnym środowisku pracy w branży i promocji atrakcyjnego zatrudnienia w sektorze wśród studentów i absolwentów szkół wyższych. Badanie i raport zostały przygotowane przez Zespół Uniwersytetu Jagiellońskiego w ścisłej współpracy z Sektorową Radą ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Raport jest dostępny tutaj.

Raport BBKL był impulsem dla zorganizowania przez PARP i SRK Finanse otwartej, onlinowej debaty na temat wniosków z badania, pod hasłem: Kompetencje dla branży finansowej – teraźniejszość i przyszłość. Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego.

W prezentacjach i w trakcie dyskusji podjęto następujące tematy:

  • Młodzi u progu ścieżki zawodowej: odważni i optymistyczni czy lekkomyślni i roszczeniowi?
  • Zderzenie kompetencyjne – potrzeby pracodawcy i rynku a umiejętności młodego człowieka.
  • Wyzwania w branży finansowej – przewidywania dot. zatrudnienia, nowych kompetencji i nie tylko.

Wśród uczestników debaty znaleźli się znakomici przedstawiciele Rady: Pani Joanna Czarnecka, PKO BP; Pani Magdalena Legęć, Wiceprzewodnicząca SRK SF; Pan Andrzej Maciążek, Polska Izba Ubezpieczeń, Pani Mariola Szymańska, WIB, Animatorka SRK SF; prof. dr hab. Tadeusz Winkler-Drews, Akademia Leona Koźmińskiego.

Jeśli:

  • jesteś pracodawcą, zależy Ci na przyciągnięciu do pracy, utrzymaniu i zaangażowaniu do pracy młodych ludzi,
  • pracujesz na uczelni, szukasz sposobów na podniesienie atrakcyjności studiów i lepsze przygotowanie absolwentów do pracy w sektorze finansowym,
  • jesteś studentem i rozważasz różne ścieżki kariery zawodowej,

warto odsłuchać wybranych fragmentów i dyskusji, dostępnych na stronie PARP pod linkiem.