Już jest dostępny raport z badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w branży finansowej

Raport z badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w branży finansowej

W grudniu br. został opublikowany raport z drugiego badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w branży finansowej, realizowanego przez PARP. Celem badania było wypracowanie rekomendacji dla systemu kształcenia i procesów rozwojowych w branży finansowej w zakresie kształtowania kompetencji, które będą potrzebne na zmieniającym się rynku pracy, w tym m.in. aktualna analiza zatrudnienia w branży finansowej, opis głównych wyzwań transformacyjnych identyfikowanych w jego obszarze, oczekiwania kandydatów do pracy w branży czy kluczowe wyzwania związane z promocją branży wśród studentów i absolwentów uczelni wyższych.

W badanie aktywnie włączyła się Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego konsultując kolejne etapy projektu, uczestnicząc w spotkaniach fokusowych oraz opiniując końcowy raport. Zapraszamy do lektury  raportu (link).