Konkurs „Etyka w finansach” 2023 – Napisz esej

Konkurs „Etyka w finansach” 2023 - Napisz esej

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła IX polską edycję konkursu „Etyka w finansach”. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję konkursu „Etyka w finansach”. Międzynarodowa edycja Konkursu jest organizowana przez Obserwatorium Finansowe w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/). Komisja Etyki Bankowej liczy, że przesłane prace będą cennym materiałem do dyskusji i inspiracją do działań podejmowanych w celu wzmocnienia roli etyki w sektorze finansowym.

Konkurs jest platformą do dyskusji nad zrównoważoną przyszłością sektora finansów wzmocnionego świadomością etyczną oraz zaangażowaniem na rzecz jego integralności. Ostatnie lata obfitują w zmiany w otoczeniu rynków finansowych i bankowości. Obserwujemy m.in. intensywny rozwój nowych technologii i ich zastosowania w usługach finansowych czy też rozwój produktów finansowych uwzględniających cele zrównoważonego rozwoju. Nieustanne przeobrażenia na rynku wymagają także dyskusji o etycznych dylematach mogących się pojawiać wraz z tymi procesami.

Interesujesz się zagadnieniami etycznymi w finansach? Konkurs jest adresowany do wszystkich, którzy zajmują się zagadnieniem etyki w finansach. Masz wnioski, rekomendacje, przemyślenia wynikające z prowadzonych badań naukowych lub doświadczeń zawodowych? Podziel się nimi, napisz esej i bądź częścią globalnej dyskusji o wzmacnianiu roli etyki w rozwoju rynku finansowego. Wymogiem podstawowym stawianym esejom konkursowym jest prezentacja innowacyjnej propozycji zmian mających na celu ochronę lub wykorzystanie wartości etycznych w świecie finansów.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE

Konkurs jest skierowany do młodych osób, które nie ukończyły 35 roku życia. Kandydaci powinni przedstawić niepublikowany wcześniej esej w języku polskim. Esej powinien (max 5000 wyrazów wraz z załącznikami) mieć charakter analityczny bądź propozycji praktycznego zastosowania norm etycznych. Esej powinien prezentować innowacyjne pomysły oraz jasne wnioski. Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w konkursie, wyślij wiadomość na adres: sekretarzkeb@zbp.pl lub wejdź na stronę https://zbp.pl/dla-bankow/prawo-i-legislacja/konkurs

Końcowy termin nadsyłania esejów Konkursowych (wraz z Formularzem Zgłoszenia i Oświadczeniem Autora) upływa 24 marca 2023 roku.

  • Jury, składające się z ekspertów w dziedzinie finansów i etyki, wybierze zwycięzców.
  • Pula nagród wynosi 20 tys. zł, nagrody przekazywane są w formie pieniężnej.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2023 r. i zostaną opublikowane na stronie Związku Banków Polskich.
  • Zwycięskie eseje polskiej edycji zostaną przetłumaczone na język angielski oraz przekazane do międzynarodowej edycji konkursu.

W IX polskiej edycji konkursu pula nagród sięga 20.000 zł.