Mamy wyniki najnowszego badania SRK Finanse „Młodzi pracownicy sektora finansowego: jak przyciągnąć, utrzymać i rozwinąć talenty pokolenia Z w sektorze finansowym”

Badanie SRK Finanse „Młodzi pracownicy sektora finansowego: jak przyciągnąć, utrzymać i rozwinąć talenty pokolenia Z w sektorze finansowym”

Rada ma już pełne wyniki najnowszego badania własnego Rady, którego głównym celem było sformułowanie rekomendacji dla podmiotów sektora finansowego i wszystkich interesariuszy (pracodawców, instytucji kształcących na potrzeby sektora oraz organizacji branżowych) dotyczących warunków tworzących optymalne środowisko pracy dla najmłodszej grupy pracowników sektora, jakimi są osoby urodzone po 1997 roku i zaliczane do tzw. pokolenia Z. Już w listopadzie pełen raport dostępny będzie na stronie Rady.

Raport zawiera m.in. odpowiedzi na pytania o potrzeby najmłodszej generacji pracowników sektora finansowego w odniesieniu do optymalnego środowiska pracy, ich potrzeb rozwojowych, preferowanego trybu pracy, a także czynników warunkujących przywiązanie tzw. Zetek do wybranego pracodawcy i chęci związania się z sektorem finansowym na dłużej. Aby dopełnić obrazu młodego pokolenia pracowników sektora, badaniem objęci zostali także pracodawcy, którzy opowiedzieli o swoich obserwacjach i dostrzeganych przez nich charakterystycznych cechach pracowników z pokolenia Z.

W wielu kwestiach opinie obu stron są zbieżne, jednak w części obszarów dotyczących środowiska pracy opinie młodych pracowników i zatrudniających ich pracodawców są wyraźnie różne. Z czego to wynika? Gdzie leży przyczyna tych rozbieżności? W jaki sposób zbliżyć do siebie obie strony na korzyść rozwoju przedsiębiorstw sektora finansowego oraz na korzyść młodych pracowników?

Autorzy raportu dokonali próby odpowiedzi na te pytania, formułując wnioski i rekomendując zmiany, które mogą przyczynić się do stworzenia miejsc pracy, które lepiej wpisywałyby się w potrzeby najmłodszych pracowników sektora.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wynikami badania w prezentacji PP na stronie Rady https://rada.wib.org.pl/wp-content/uploads/2022/11/Prezentacja_podsumowanie_-badanie_SRKSF.pdf.

Wkrótce dostępny będzie pełen raport.