Młodzi pracownicy sektora finansowego jak przyciągnąć, utrzymać i rozwinąć talenty pokolenia Z w sektorze finansowym? – raport z badania

Młodzi pracownicy sektora finansowego jak przyciągnąć, utrzymać i rozwinąć talenty pokolenia Z w sektorze finansowym? – raport z badania

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego chce być pożyteczna poprzez dostarczanie wartościowych danych i analiz dla lepszego rozumienia potrzeb pracowników sektora i kandydatów do pracy w sektorze. Chcemy też być przyjaznym łącznikiem w komunikacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami procesu tworzenia i dostarczania wartościowych usług finansowych dla Klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badania Rady, poświęconego młodym pracownikom sektora finansowego i kandydatom do pracy w sektorze.

Głównym celem badania było sformułowanie rekomendacji dla podmiotów sektora finansowego i wszystkich interesariuszy (pracodawców, instytucji kształcących na potrzeby sektora oraz organizacji branżowych) dotyczących warunków tworzących optymalne środowisko pracy dla najmłodszej grupy pracowników sektora, jakimi są osoby urodzone po 1997 roku i zaliczane do tzw. pokolenia Z. Już w listopadzie pełen raport dostępny będzie na stronie Rady.

Raport zawiera m.in. odpowiedzi na pytania o potrzeby najmłodszej generacji pracowników sektora finansowego w odniesieniu do optymalnego środowiska pracy, ich potrzeb rozwojowych, preferowanego trybu pracy, a także czynników warunkujących przywiązanie tzw. Zetek do wybranego pracodawcy i chęci związania się z sektorem finansowym na dłużej. Aby dopełnić obrazu młodego pokolenia pracowników sektora, badaniem objęci zostali także pracodawcy, którzy opowiedzieli o swoich obserwacjach i dostrzeganych przez nich charakterystycznych cechach pracowników z pokolenia Z. W wielu kwestiach opinie obu stron są zbieżne, jednak w części obszarów dotyczących środowiska pracy opinie młodych pracowników i zatrudniających ich pracodawców są wyraźnie różne. Z czego to wynika? Gdzie leży przyczyna tych rozbieżności? W jaki sposób zbliżyć do siebie obie strony na korzyść rozwoju przedsiębiorstw sektora finansowego oraz na korzyść młodych pracowników? Autorzy raportu dokonali próby odpowiedzi na te pytania, formułując wnioski i rekomendując zmiany, które mogą przyczynić się do stworzenia miejsc pracy, które lepiej wpisywałyby się w potrzeby najmłodszych pracowników sektora.

Jeśli interesuje Was odpowiedź na pytanie:

·       czy można pogodzić oczekiwania i potrzeby najmłodszego pokolenia pracowników sektora finansowego oraz pracodawców,

·       jak budować środowisko pracy i rozwoju, aby przyjaźnie łączyć „obie strony”,

·        jakie rekomendacje płyną z badania SRK Finanse dla pracodawców, uczelni i kandydatów do pracy w sektorze finansowym,

warto zapoznać się z rezultatami naszego najnowszego badania https://rada.wib.org.pl/wp-content/uploads/2022/12/SRK_Raport_Mlodzi-pracownicy-sektora-finansowego2022_final.pdf