Nota prasowa

Sektor finansowy dla przyszłości kompetencji polskich finansistów

W styczniu 2018 mija pierwszy rok funkcjonowania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (SRK SF), który potwierdził konieczność współpracy na rzecz dostosowania kompetencji pracowników sektora finansowego do wymagań gospodarki cyfrowej. Rada została zainicjowana przez Warszawski Instytut Bankowości, Związek Banków Polskich i Polską Izbę Ubezpieczeń. Jej członkami są reprezentanci banków, ubezpieczycieli, organizacji branżowych, związków zawodowych, uczelni i firm szkoleniowych.

Prace programowe Rady, uruchomionej w ramach projektu PO WER na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zostały zainagurowane podczasI Konferencji SRK SF, zorganizowanej
w czerwcu 2017 r. Ponadto, we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, rozpoczęto pierwsze w Polsce sektorowe badanie kompetencji – „Bilans Kapitału Ludzkiego”, którego wyniki zostaną opublikowane w II kwartale br. Uczestnicy Rady wystąpili również do Ministerstwa Finansów o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego do publicznego Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz umocowanie Rady do wypełnienia związanych z tym zadań.

– Nie ulega wątpliwości, że zmiany technologiczne w gospodarce i takie zjawiska jak automatyzacja czy robotyzacja przy jednoczesnym wejściu na rynek setek tysięcy osób
o nowych kompetencjach, zaprzyjaźnionych z nowymi technologiami, wymagają nowego podejścia również do świadczenia usług finansowych
 – powiedział Prezes Związku Banków Polskich i Przewodniczący Rady, Krzysztof Pietraszkiewicz.

SRK SF jest częścią tworzonego w Polsce i w Unii Europejskiej nowego, transparentnego i spójnego systemu kwalifikacji. Kluczowe dla tego procesu narzędzia to: Europejska Rama Kwalifikacji, Polska Rama Kwalifikacji, a także sektorowe ramy kwalifikacji. System ma promować uczenie się przez całe życie, wspierać pracowników w rozwoju zawodowym oraz zwiększać możliwości mobilności na rynku pracy.

– Pierwszy rok działania Rady oceniamy bardzo pozytywnie. W pracę Rady zaangażowało się znakomite grono ekspertów i praktyków rynkowych. Dołączyli do nas przedstawiciele związków zawodowych oraz ważnych instytucji publicznych, w tym Ministerstwa Finansów. Chcemy wspólnie stwarzać nowe możliwości dla pracowników sektora, chcemy, aby praca w sektorze była atrakcyjna, potrzebna i doceniona – powiedziała Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości i Animator Rady, Mariola Szymańska–Koszczyc.

Jak podkreślają przedstawiciele Rady, cele na kolejne lata są ambitne – SRK SF ma wspierać proces transformacji sektora do nowego modelu środowiska pracy, opartego na cyfryzacji, sztucznej inteligencji i filozofii agile, czyli zwinnych, szybko reagujących organizacji, skupionych na zaspokajaniu zmieniających się potrzeb klientów w różnym wieku.

Pobierz notę w PDF