Portfel Studenta – raport na początek roku akademickiego 2021/2022

Portfel Studenta – raport na początek roku akademickiego 2021/2022

W sierpniu br. na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości zapytano studentów o to, wiedzy z  jakiego obszaru i jakich ogólnych kompetencji brakuje im lub brakowało w programie nauczania na ich kierunku studiów.

Wśród ankietowanych kobiet najwięcej razy wskazano na umiejętność edycji dokumentów i testów (62,1%), komunikacji międzyludzkiej (61,7%) oraz negocjacji i asertywności (57,3%). Wg badania spośród 47,3% mężczyzn, którzy wybrali umiejętności z tych zaproponowanych, ponad połowa postawiła na umiejętności przetwarzania i analizowania informacji (56,1%). Niewiele mniej z nich wybrało wiedzę ekonomiczną, w tym zarządzania finansami osobistymi (46,9%) oraz wiedzę cyfrową, w tym z zakresu cyberbezpieczeństwa (45 i,1%).

Studenci to potencjalni pracownicy sektora finansowego, a ich autodiagnoza posiadanej wiedzy umiejętności to ważny element szerszych badań prowadzonych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Finanse.

Zapraszamy do lektury raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich “Portfel Studenta”: https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Portfel-Studenta-2021