Pracodawcy sektora finansowego w ogólnopolskim Konkursie „Pracodawca Jutra”, organizowanym przez PARP

Konkurs PARP dla Przedsiębiorców - Pracodawca Jutra 2021

„Pracodawca Jutra” to konkurs, którego celem jest wyróżnienie i promowanie przedsiębiorców realizujących modelowe inicjatywy z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Przedsięwzięcie jest realizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój. Wśród laureatów NIE MOŻE zabraknąć pracodawców sektora finansowego.

Tegoroczna edycja konkursu wyłoni zwycięzców w trzech kategoriach: „Rozwój pracownika”, „Dojrzałe kompetencje” oraz „Ambasador Edukacji”. W każdej z nich zostaną wybrani dwaj laureaci – w zależności od tego, czy reprezentują segment mikro lub małego przedsiębiorstwa czy też średniej lub dużej firmy. Specjalną nagrodę dla najlepszej inicjatywy w sektorze finansowym przyzna nasza Rada.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Przeznaczony jest dla mikro-, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, w których po 1 stycznia 2019 roku realizowano inicjatywy edukacyjne. Zgłaszać należy projekty kierowane do następujących grup odbiorców: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych/średnich/branżowych, pracowników lub osób bezrobotnych i poszukujących pracy, nauczycieli, wykładowców akademickich, trenerów, doradców oraz innych środowisk reprezentujących sektor edukacji formalnej i nieformalnej oraz emerytów i rencistów, o ile inicjatywy miały na celu przywrócenie ich do aktywności zawodowej.

Zgłoszenia można składać na portalu Konkursu (patrz: poniżej) do 31 stycznia 2022 r. Więcej informacji o konkursie „Pracodawca Jutra” na stronie: www.parp.gov.pl/component/site/site/pracodawca-jutra