PRAWIE 10 MLN PLN DOSTĘPNE NA SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW SEKTORA FINANSOWGO DZIĘKI REKOMENDACJOM SRK SF

SRK Finanse wydała komplet rekomendacji, dzięki którym pracownicy mikro, małych i średnich firm sektora finansowego mogą uzyskać dofinansowanie usług szkoleniowych. Łącznie SRK SF wydała 4 rekomendacje, definiujące obszary merytoryczne, z których szkolenia korzystają ze wsparcia ze środków Działania 2.21 PO WER „Kompetencje dla sektorów”.

Zestawienie środków z poszczególnych rekomendacji przedstawia grafika poniżej:

Środki są nadal dostępne – informacje na stronach Operatorów projektu: