Raport “Alternatywne formy pracy”

SRK-SF - Raport "Alternatywne formy pracy"

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony i świadczenie pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę stanowi standard we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jednak systematycznie rośnie popularność form pracy, które nie narzucają pracownikom miejsca, sposobu wykonywania powierzonych zadań i sztywnego harmonogramu.

Coraz bardziej elastyczne podejście do rynku pracy wiąże się ze zmianami społecznymi, gospodarczymi, a przede wszystkim technologicznymi.

Zapraszamy do lektury raportu pokazującego alternatywne formy pracy na rynku unijnym.