Raport “Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych”

Raport "Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych" - styczeń 2021

„75% Polaków deklaruje, że odkłada na później jakąś część swoich miesięcznych dochodów. Jako główny cel oszczędzania wskazuje się gromadzenie środków na wypadek nieprzewidzianych sytuacji, tzw. zabezpieczenie na „czarną godzinę”. Taką rezerwę tworzy 45% wśród przebadanych gospodarstw domowych, podobnie jak w przypadku innych mieszkańców Unii Europejskiej (tu w  badaniach aż 80% wskazuje zabezpieczenie na wypadek niespodziewanych sytuacji, jako główny cel oszczędzania)”.

Chcesz dowiedzieć się, jakie czynniki determinują skłonność do oszczędzania i długoterminowego inwestowania oszczędności Polaków? Jakie są potrzeby polskich gospodarstw domowych w zakresie doradztwa finansowego i doradztwa inwestycyjnego?

Zapoznaj się z raportem opracowanym na zlecenie Programu Analityczno-Badawczego Fundacji Warszawski Instytut Bankowości: “Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych”