Reskilling – wielki reset umiejętności

Raport: Reskilling – wielki reset umiejętności - Wyzwania rynku pracy dziś i jutro - Case studies - Wsparcie ekspertów

Współczesny rynek pracy mierzy się z wieloma wyzwaniami, z których najpoważniejszymi są problemy z rekrutacją pracowników, braki w kompetencjach cyfrowych i automatyzacja pracy. 9 na 10 firm zgłasza problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (Polski Instytut Ekonomiczny). Dodatkowe wyzwanie przyszłości stanowi automatyzacja – w jej wyniku 50% pracowników będzie musiało się przekwalifikować do 2025 r. (WEF).

  • Światowi eksperci dostrzegają ogromny potencjał reskillingu i upskillingu jako rozwiązaniu obecnych i przyszłych wyzwań rynku pracy. Według prognoz ekonomistów, wdrażanie reskillingu może przynieść wymierne korzyści dla poszczególnych firm, co przełoży się także na rozwój całej gospodarki.
  • W obliczu tak dużego potencjału reskillingu, postanowiliśmy przekonać się, jakie podejście mają przedstawiciele HR do wdrażania takich programów w Polsce. W tym celu ICAN Research na zlecenie Future Collars przeprowadziło badanie ilościowe na próbie 300 specjalistów HR.
  • Wyniki badania wykazały, że firmy mają problemy z rekrutacją pracowników, ale reskilling nie jest obecnie metodą ich rozwiązania (tylko 7% korzysta z reskillingu w takiej sytuacji). Znacznie chętniej firmy sięgają po rozwiązania reskillingu w przypadku automatyzacji pracy (robi to połowa przebadanych firm).
  • W teorii firmy są gotowe na reskilling i mają pozytywne opinie na temat tego procesu. Na poziomie deklaratywnym dostrzegają liczne korzyści płynące z tego rozwiązania, takie jak łatwiejszy dostęp do pracowników z kompetencjami, których potrzebuje firma, czy też mniejsze koszty rekrutacji. Co więcej, 64% firm deklaruje, że ma ustrukturyzowany proces od zgłoszenia pracownika po rozwój nowych kompetencji.
  • Mimo deklarowanej gotowości oraz pozytywnych opinii na temat reskillingu, firmy nie korzystają z tego typu rozwiązań w praktyce (tylko 6% pracowników przeszło przekwalifikowanie). Pracownicy HR dostrzegają liczne trudności i bariery, które powstrzymują ich przed stosowaniem reskillingu, takie jak brak budżetu na reskilling, brak wsparcia zarządu, obawa o lojalność przeszkolonego pracownika oraz brak doświadczenia specjalistów HR we wdrażaniu programów reskillingowych
  • Jedną z odpowiedzi na bariery w stosowaniu strategii reskillingu może być dzielenie się dobrymi praktykami, czyli przykładami firm, które z powodzeniem korzystają z programów reskillingowych i upskillingowych. Konieczna jest także edukacja na temat korzyści płynących z reskillingu oraz zagrożeń, wynikających z jego niestosowania. Odpowiedzią na brak doświadczenia specjalistów HR w reskillingu może być również korzystanie z know-how firm szkoleniowych, takich jak Future Collars.

Zapraszamy do lektury raportu.