Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2023)

Raport PARP

W styczniowym miesięczniku zostały zebrane najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 30 grudnia 2022 r. a 27 stycznia 2023 r.

Wśród publikacji omówionych w styczniowym numerze znalazły się:

  • raport ESG w Polsce. Rynek pracy firmy Manpower, prezentujący m.in. listę najczęstszych powodów, dla których organizacje przyjmują strategie ESG;
  • raport Plany pracodawców (na I półrocze 2023), przygotowany przez ekspertów Randstad;
  • raport World Employment and Social Outlook: Trends 2023, Międzynarodowej Organizacji Pracy, przedstawiający globalną prognozę zatrudnienia i trendów na rynku pracy w 2023 r. w obliczu nakładających się na siebie kryzysów – gospodarczego i geopolitycznego. W raporcie zwrócono szczególną uwagę na wpływ obecnie występujących niekorzystnych czynników na  produktywność, jakości miejsc pracy i możliwości zatrudnienia;
  • raport Digital skills: unlock opportunities for all, opracowany przez Randstad, poświęcony cyfrowej transformacji w trendach zatrudnienia.

Zapraszamy do lektury: www.parp.gov.pl