Spotkanie informacyjne dla dostawców usług rozwojowych – Zadanie COVID-19

Rekomendacja nadzwyczajna Sektorowej Rady ds. Kompetencji Finanse

Przedstawiciele SRK Finanse oraz SRK Opieki Zdrowotnej i Pomocy Społecznej „spotkali się” zdalnie w PARP z dostawcami usług rozwojowych w sprawie działań wynikających z rekomendacji nadzwyczajnych SRK w ramach zadania COVID-19 (Działanie 2.21 typ 4, PO WER).

Odpowiedzi na najważniejsze pytania – do kogo jest adresowana pomoc i jak jest zorganizowana znajdziecie tutaj.