SRK Finanse uczestnikiem ważnych konferencji

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022

4. Forum Akademicko-Gospodarcze, 16-17 lutego 2022 r. pn. „Niezbędne zmiany w gospodarce szansą dla nauki i biznesu”. W trakcie wystąpień i dyskusji podkreślano, że:

  • współpraca świata nauki z gospodarką oraz administracją jest kluczowa dla budowy potencjału intelektualnego i materialnego Polaków i Polski;
  • nie uda się uniknąć zagrożeń, sprostać wyzwaniom i wykorzystać szans bez skoordynowania wysiłku oraz wykorzystania talentów i posiadanych zasobów;
  • wobec wyzwań cywilizacyjnych trzeba wspólnie określać kierunki badań, programować kształcenie kadr oraz budować nowoczesne systemy praktyk i staży.

Więcej na stronie:
https://pfag.pl/2022-02-16-17-4-forum-akademicko-gospodarcze-niezbedne-zmiany-w-gospodarce-szansa-dla-nauki-i-biznesu/#patronat

6. Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, 23-25 marca 2022 r., pod hasłem „Edukacja finansowa – obwiązek obecnych i przyszłych pokoleń”. To coroczne spotkanie poświęcone dyskusjom, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu współpracy w obszarze edukacji z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa i przedsiębiorczości. W wystąpieniach i w dyskusji zwrócono m.in. uwagę, że edukacja finansowa powinna dawać poczucie bezpieczeństwa i to zarówno w kontekście odporności na cyberzagrożenia, jak również podejmowania trafnych i korzystnych decyzji dotyczących posiadanych pieniędzy.

Więcej na stronach:
https://www.wib.org.pl/kongres-edukacji-finansowej-i-przedsiebiorczosci-2022-1-dzien/
https://www.wib.org.pl/kongres-edukacji-finansowej-i-przedsiebiorczosci-2022-2-dzien/