SRK Finanse w 2021 roku (film)

SRK Finanse w 2021 roku (film)

Lider musi systemowo łączyć pracę w świecie realnym z pracą w świcie wirtualnym, bo przyszłość to praca hybrydowa. Jednym z elementów kluczowych do pokochania pracy zdalnej jest zapewnianie pracownikom możliwości uczenia się tego, co do pracy jest potrzebne, a jednocześnie oduczania się umiejętności czy nawyków, które mieliśmy wcześniej” – to jedno z ważnych przesłań 5. Konferencji FINSKILLS 2021 zorganizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

Dobrym podsumowaniem kluczowych wątków tegorocznej Konferencji Rady jest krótki film. Jego przesłania są też jasnym drogowskazem dla dalszych działań SRK Finanse.

Zobacz: 2021 – Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego