Wideo

Animacja dotycząca rekomendacji rad sektorowych oraz zasad i etapów rekrutacji przedsiębiorców Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego 2019 Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego 2018 Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego 2017 Polska Rama Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji Zintegrowany System Kwalifikacji – Mariola Szymańska Koszczyc WIB Sektorowe Ramy Kwalifikacji Kwalifikacja dla Każdego