ZABIERZ GŁOS: PANDEMIA COVID-19 A PRZYSZŁOŚĆ PRACY W SEKTORZE FINANSOWYM

SRK SF uruchomiła nowe badanie, którego celem jest zidentyfikowanie zmian w środowisku pracy i procesie uczenia się, wywołanych pandemią koronawirusa. Transformacja cyfrowa przyspieszona kryzysem pandemicznym będzie w sektorze finansowym wiązała się z intensywną autonomizacją procesów i reorganizacją pracy. W efekcie możemy obserwować rosnącą liczbę zwolnień, przy równoczesnym wzmożonym poszukiwaniu pracowników o profilu kompetencji, umożliwiającym pracę z nowymi technologiami. Celem badania jest: • przedstawienie głównych trendów zmian zachodzących w wyniku transformacji cyfrowej w sektorze finansowym i wskazanie konsekwencji dla przyszłości pracy, • analiza wyzwań na rynku pracy w sektorze finansowym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup pracowników, • identyfikacja postaw i wiedzy odnośnie do transformacji cyfrowej, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeby podnoszenia kompetencji pracowników, • opracowanie rekomendacji pomagających kształtować podejście menedżerów i działów HR w odniesieniu do nadchodzących zmian na rynku pracy w sektorze finansowym • opracowanie rekomendacji dla regulatora w odniesieniu do kształtowania interwencji na rynku pracy sektora Analizie poddane zostaną: reorganizacja form wykonywania pracy; zmiana profilu kompetencji; postawa wobec szkoleń i kwestii rozwijania kompetencji. Każdy z obszarów zostanie zanalizowany z perspektywy pracownika i pracodawcy. Badanie będzie kontynuacją badania Rady z 2019 roku nt. "Dobre praktyki transformacji cyfrowej w instytucjach finansowych". Badanie, we współpracy z SRK Finanse przeprowadzi zespół badawczy DELab UW pod kierownictwem dr hab. prof. UW Katarzyny Śledziewskiej. Wyniki zostaną przedstawione na dorocznej Konferencji SRK Finanse FINSKILLS online 23 listopada 2020 r. Zapraszamy do udziału w ankiecie badawczej.

SRK SF uruchomiła nowe badanie, którego celem jest zidentyfikowanie zmian w środowisku pracy i procesie uczenia się, wywołanych pandemią koronawirusa.

Transformacja cyfrowa przyspieszona kryzysem pandemicznym będzie w sektorze finansowym wiązała się z intensywną autonomizacją procesów i reorganizacją pracy. W efekcie możemy obserwować rosnącą liczbę zwolnień, przy równoczesnym wzmożonym poszukiwaniu pracowników o profilu kompetencji, umożliwiającym pracę z nowymi technologiami. Celem badania jest:

  • przedstawienie głównych trendów zmian zachodzących w wyniku transformacji cyfrowej w sektorze finansowym i wskazanie konsekwencji dla przyszłości pracy,
  • analiza wyzwań na rynku pracy w sektorze finansowym ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup pracowników, 
  • identyfikacja postaw i wiedzy odnośnie do transformacji cyfrowej, zwłaszcza w odniesieniu do potrzeby podnoszenia kompetencji pracowników,
  • opracowanie rekomendacji pomagających kształtować podejście menedżerów i działów HR w odniesieniu do nadchodzących zmian na rynku pracy w sektorze finansowym,
  • opracowanie rekomendacji dla regulatora w odniesieniu do kształtowania interwencji na rynku pracy sektora.

Analizie poddane zostaną: reorganizacja form wykonywania pracy; zmiana profilu kompetencji; postawa wobec szkoleń i kwestii rozwijania kompetencji. Każdy z obszarów zostanie zanalizowany  z perspektywy pracownika i pracodawcy. Badanie będzie kontynuacją badania Rady z 2019 roku nt. „Dobre praktyki transformacji cyfrowej w instytucjach finansowych”. Badanie, we współpracy z SRK Finanse przeprowadzi zespół badawczy DELab UW pod kierownictwem dr hab. prof. UW Katarzyny Śledziewskiej. Wyniki zostaną przedstawione na dorocznej Konferencji SRK Finanse FINSKILLS online 23 listopada 2020 r.

Informacje o badaniu: www.delab.uw.edu.pl/projekty/badanie-pracownikow-sektora-finansowego/

Zapraszamy do udziału w ankiecie badawczej.