Zmiany na rynku pracy wynikające z wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju

SRK Finanse - Raport PARP

Europejski Zielony Ład to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaprezentowany w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej (KE) Ursulę von der Leyen. Jak głosi komunikat Komisji Europejskiej, to „nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.

Dla krajów członkowskich – szczególnie dla Polski, której gospodarka w znacznym stopniu oparta była dotąd na węglu – przechodzenie na zieloną energię oznacza nie tylko duże zmiany w energetyce, ale i dogłębne przeobrażenia na rynku pracy. Nie ulega wątpliwości, że coraz więcej zawodów będzie wymagało posiadania zielonych kompetencji stanowiących wypadkową wiedzy i umiejętności zastosowania ekologicznych rozwiązań w firmie.

Niniejszy raport prezentuje podstawowe elementy strategii Europejskiego Zielonego Ładu i najważniejsze etapy jej realizacji, analizę mocnych i słabych stron Polski w kontekście koniecznych zmian oraz szans i zagrożeń dla naszego kraju wynikających z unijnej polityki ukierunkowanej na wdrażanie Europejskiego Zielonego Ładu. W opracowaniu zawarto również prognozę zmian zapotrzebowania na pracowników w wybranych sektorach wynikających z wpływu transformacji energetycznej. Raport odnosi się też do aspektów zmian popytu na kompetencje w modelu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zapraszamy do lektury raportu www.parp.gov.pl/storage/publications/pdf/Zmiany-na-rynku-pracy-wynikajce-z-wdraania-koncepcji-zrwnowaonego-rozwoju.pdf