Aktualności

Dodatkowe dofinansowanie do mikro- i małych przedsiębiorstw

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – w porozumieniu z Regionami – Instytucje Zarządzające RPO przygotowało instrument dotacyjny dla mikro- i małych przedsiębiorców. Jest przeznaczony dla firm, które odczuwają skutki pandemii.…

FINSKILLS ONLINE 2020

STRESS TEST SEKTORA FINANSOWEGO 2020: Jak zmieniła się praca w sektorze po wstrząsie COVID-19? Najlepsze praktyki, pierwsze wnioski i rekomendacje. Zapraszamy 19 czerwca 2020, godz. 10.30-13.00. O czym będziemy dyskutować:…

Wiemy, jak ważne są kompetencje

Firmy bez odpowiednich pracowników się nie rozwijają się. Dlatego na bieżąco i nieustannie monitorujemy rynek pracy i edukacji, żeby wspierać rozwój poszukiwanych kompetencji. Zapraszamy do sprawdzenia, jak można skorzystać z…

Raport z rynku pracy – III 2020

Polski i unijny rynek pracy w dobie koronawirusa zmienia się na naszych oczach. Na najnowsze dane z rynku pracy trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać.Tymczasem zobaczmy ostatni opublikowany raport PARP pokazujący…

Raport “Alternatywne formy pracy”

Zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony i świadczenie pracy w miejscu wskazanym przez pracodawcę stanowi standard we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jednak systematycznie rośnie popularność form pracy,…

Pierwsze zdalne posiedzenie Prezydium SRK SF

18 marca 2020 r., po raz pierwszy w trybie on-line,  odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium Rady. Dokonano przeglądu aktualnej sytuacji w projekcie Rady i zaplanowano działania na najbliższe tygodnie. Marcowe…

IV Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020

10 marca 2020 r. blisko 300 osób reprezentujących różne środowiska wzięło udział w IV Kongresie Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości 2020 – najważniejszym dorocznym spotkaniu w Polsce poświęconym dyskusji, wymianie doświadczeń…

Badanie kadr bankowych 2017-2018

Zmiany postępujące od kilku lat w bankach, takie jak rozwój nowoczesnych technologii, zwiększenie poziomu samoobsługi klientów, fuzje i przejęcia czy outsourcing spowodowały wiele innych zmian w sektorze, np. więcej pracowników…