Raporty Rynkowe

 

Raport „Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie Polaków oraz usługa doradcza. Klienci detaliczni oraz segment klientów średniozamożnych i zamożnych” – styczeń 2021

Rynek pracy w czasie koronawirusa w styczniu 2021

Starzenie się społeczeństw – wyzwania dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+ 

Raport rynek pracy grudzien 2020

Edukacja cyfrowa w UE

Rynek pracy, edukacja, kompetencje – Aktualne trendy i wyniki badań

​Przemiany pracy w sektorze bankowym w kontekście rozwoju gospodarki cyfrowej

Czwarta rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy

Raport rynek_ pracy, edukacja, kompetencje Lipiec 2020

Raport rynek pracy edukacja kompetencje

Identyfikacja instrumentów wsparcia rynku usług rozwojowych

RAPORT RYNEK PRACY III 2020 PL

ALTERNATYWNE FORMY PRACY 2020 PL

RAPORT RYNEK PRACY I 2020 PL

RAPORT RYNEK PRACY 2019 PL

TRANSFORMACJA CYFROWA, 2019 PL

SKILL SEN AND MATCH, CEDEFOP, 2019 EN

CYFRYZACJA SEKTORA UBEZPIECZEŃ W POLSCE, PIU/ACCENTURE, 2018 PL

SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI DLA SEKTORA BANKOWEGO, IBE, 2018 PL

THE FUTURE OF JOBS REPORT, WEF, 2018 EN

KADRY POLSKIEJ BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ, NBS, 2018 PL

POMAGAMY SIĘ ROZWIJAĆ: PRACOWNIKOM, ORGANIZACJOM, GOSPODARCE – PIERWSZY ROK DZIAŁALNOŚCI SRK SF, 2018 PL

WDROŻENIA KRAJOWYCH RAM KWALIFIKACJI W UNII EUROPEJSKIEJ 2017 CEDEFOP EN

PRZYSZŁOSĆ MIEJSC PRACY, WEF EN

GLOBALNE TRENDY W KAPITALE LUDZKIM. NOWE ZASADY DLA ERY CYFROWEJ, 2017, DELOITTE EN

MAŁA ENCYKLOPEDIA. ZSK, 2017  PL

PODRÓŻ NAPRZÓD PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA FINANSOWEGO RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU ZDROWEGO SEKTORA FINANSOWEGO 2014-2015 PL