Komitet ds. SBKL, badań i analiz

1. Andrzej Maciążek Polska Izba Ubezpieczeń Przewodniczący Komitetu Wiceprezes Zarządu
2. Alfred Bujara Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ “Solidarność” Przewodniczący
3. Piotr Piasecki Plus Bank SA Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
4. Wojciech Pudliszewski SGB-Bank SA Biuro Rozwoju Kadr i Szkoleń, Departament Rozwoju Kadr
5. Bartłomiej Górniak Bank Pekao SA Dyrektor Zarządzający, Departament Szkoleń i Zarządzania Wiedzą
6. Jacek Fotek
Ekspert rynku kapitałowego
7. dr Anna Kowalska Dyrektor ds. Biznes Partneringu PZU SA/PZU Życie SA
8. prof. nadzw. UEP Maciej Ławrynowicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Członek Rady Wydziału Ekonomii
9. Teresa Nowak Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Zastępca Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych
10. prof. dr hab. Krzysztof Opolski  Uniwersytet Warszawski Kierownik Katedry Bankowości, Finansów i Rachunkowości
12. Piotr Polak Bank Ochrony Środowiska SA Przewodniczący Rady Pracowników
13. Monika Stołowska Alior Bank SA Dyrektor Departamentu HR Centrala