Nowi Członkowie

Członkami Rady mogą być przedstawiciele przedsiębiorstw działających w sektorze finansowym (pracodawców) i instytucji edukacji formalnej lub pozaformalnej prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe na potrzeby sektora. Członkami Rady mogą być także instytucje pełniące funkcję regulatora lub nadzoru dla sektora, izb gospodarczych, stowarzyszeń zawodowych i organizacji branżowych, związków zawodowych działających w sektorze i innych podmiotów ważnych z punktu widzenia działalności Rady.