Pierwsze posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kwalifikacji Sektora Finansowego