FINSKILLS 2019: 3. Doroczna Konferencja Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego

„Cyfrowa Transformacja Sektora. Postawmy na Umiejętności!” – tak brzmiało hasło przewodnie tegorocznej konferencji Rady, która odbyła się 18 czerwca 2019 w Warszawie, równolegle z Horyzontami Bankowości. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wszystkich interesariuszy działań Sektorowej Rady: banków, firm ubezpieczeniowych, innych instytucji rynku finansowego, organizacji branżowych, infrastruktury sektora, partnerów społecznych, stowarzyszeń branżowych, instytucji edukacyjnych, uczelni – łącznie ok. 100 osób.

Wśród prelegentów gościliśmy:

  • guru w dziedzinie sztucznej inteligencji Panią dr Aleksandrę Przegalińską (prezentacja)
  • Dyrektora Zarządzającego w Accenture Polska Pana Jacka Borka (prezentacja)
  • przedstawicielkę Europejskiej Federacji Bankowej odpowiedzialną za cyberbezpieczeństwo Panią Alexandrę Maniati
  • mówcę motywacyjnego Pana Sebastiana Kotowa
  • prof. dr hab. inż. Jerzego Woźnickiego, reprezentującego KRASP i Fundację Rektorów Polskich (prezentacja)
  • animatorkę Sektorowej Rady Panią Mariolę Szymańską-Koszczyc wraz z Dyrektorem HR w Banku Pekao SA Panem Bartoszem Żukowskim (prezentacja)
  • Pana Macieja Lasotę z Ministerstwa Edukacji Narodowej (prezentacja)

Wysłuchaliśmy dwóch inspirujących paneli dyskusyjnych:

  • nt. cyfrowego środowiska pracy, moderowanego przez Pana dr Karola Raźniewskiego, Associate Partnera w EY Polska (prezentacja)
  • nt. Zintegrowanej Strategii Umiejętności i uczenia się przez całe życie, moderowanego przez Panią Mariolę Szymańską-Koszczyc (prezentacja)

W trakcie konferencji, w foyer odbyły się „mini-targi” pod hasłem najlepszych praktyk w tworzeniu środowiska technologicznego przyjaznego pracownikom. Swoimi doświadczeniami dzieliły się: BGKBNP ParibasmBank.

Główne przekazy płynące z konferencji to m.in.: sztuczna inteligencja i roboty nie zastąpią czynnika ludzkiego, ale wspierają i będą wspierać pracę ludzi w sektorze, większość zawodów przyszłości jeszcze dziś nie istnieje, dynamika zmian, w tym technologicznych, jest olbrzymia, a proces uczenia się przez całe życie nieustający, dbajmy o swoją wiarygodność i well-being.