Zakres działania Rady

Do najważniejszych celów Rady należy:

  • Włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji oraz wybranych kwalifikacji sektorowych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, co zapewni jednocześnie powiązanie polskich kwalifikacji sektorowych z rynkiem europejskim,
  • Prowadzenie prac badawczych i analitycznych w zakresie potrzeb kompetencyjnych sektora jako podstawa dla podejmowania nowych inicjatyw,
  • Inicjowanie i wspieranie opracowania nowych standardów sektorowych, w tym kwalifikacji, w odpowiedzi na nowe trendy rozwojowe, z uwzględnieniem  zmian regulacyjnych, technologicznych i demograficznych,
  • Rozwój współpracy sektorowej wszystkich interesariuszy służącej skróceniu  czasu reakcji oferty edukacyjnej i szkoleniowej na nowo pojawiające się potrzeby kompetencyjne sektora,
  • Działanie na rzecz zwiększenia perspektyw rozwojowych młodych pracowników, którzy skorzystają z uporządkowania, większej transparentności oraz porównywalności  kwalifikacji, w tym w wymiarze międzynarodowym.