Komitet ds. edukacji, kwalifikacji i SRK

1. Magdalena Legęć Wiceprzewodnicząca Rady
2. Ewa Fizyta Societe Generale SA Branch in Poland Przewodnicząca Sekcji Banków Średniej Wielkości i Oddziałów Kredytowych, ZBP
3. Sylwester Pedowicz Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego
4. Włodzimierz Grudziński Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego Przewodniczący Rady Fundacji
5. Joanna Czarnecka PKO Bank Polski SA Dyrektor Pionu Zarządzania Personelem
8. Marek Kupiec Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Przewodniczący Komisji OPZZ Pracowników Instytucji Finansowych, Członek WRDS
9. Grzegorz Parol Krajowy Związek Banków Spółdzielczych Dyrektor Biura
10. Filip Pietkiewicz-Bednarek Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych Dyrektor ds. Komunikacji
11. Piotr Piasecki Plus Bank p.o. Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
12. Zuzanna Piasecka Bank Gospodarstwa Krajowego Dyrektor Departamentu HR
14. Jaromir Jędras mBank SA Wicedyrektor ds. partnerstwa biznesowego w Departamencie Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacji
15. Waldemar Markiewicz Izba Domów Maklerskich Prezes Zarządu
16. Marcin Stroński Krajowy Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń NSZZ “Solidarność” Sekretarz Krajowego Sekretariatu Banków,
Handlu i Ubezpieczeń NSZZ “Solidarność”
17. prof. dr hab. inż Tadeusz Winkler-Drews Akademia Leona Koźmińskiego Kierownik Katedry Bankowości i Ubezpieczeń
18. dr Mariusz Zygierewicz Związek Banków Polskich Zespół ds. Kształcenia i Rozwoju Kadr Bankowych
19. Magdalena Operacz Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji BODiE Prezes Zarządu