Komitet Ewaluacyjny

1. Prof. dr hab. Anna Szelągowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SGH, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek Prezydium KRASP