Komitet Ewaluacyjny

1. dr hab. Anna Szelągowska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie prof. SGH
2. Prof. dr hab. inż. Jerzy Woźnicki Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Członek Prezydium KRASP