Aktualności

127 wpisów

Rynek ubezpieczeń - Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo - Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo – raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

W 2021 roku udział ubezpieczycieli w PKB Polski wyniósł 2,25 proc., co oznacza blisko 59 mld zł wartości dodanej w gospodarce. Sektor tworzy 221 tys. miejsc pracy. Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji. Wpłaciły łącznie 1,9 mld zł podatków, które trafiły do polskiej gospodarki. Każdego […]

"Niech nas usłyszą!" - Głos kobiet w korporacjach

Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach

„Niech nas usłyszą!” to raport pokazujący mocny głos 4 262 aktywnych zawodowo kobiet o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, pracujących na rozmaitych stanowiskach w firmach z szeregu różnych sektorów. Jest to unikalna diagnoza przyczyn niskiej reprezentacji kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych. Zdecydowana większość uczestniczek badania chce awansować (91,1%) i nigdy nie zrezygnowała z […]

Rekomendacja SRK Finanse: "Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy"

Rekomendacja SRK Finanse: „Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy”

Raport przygotowany przez Manpower prezentuje dane z badania na kandydatach w Polsce, pokazuje ich motywacje do zmiany organizacji, stosunek do kontroferty i relokacji, pożądane benefity a także powody ich demotywacji. Raport opisuje również 14 globalnych trendów, które będą kształtowały rynek pracy w 2023 roku. Wkraczamy w Nową Erę Człowieka – czas, w którym […]

Trendy Technologiczne 2023

Trendy Technologiczne 2023 – raport Deloitte

Przedstawiamy sześć trendów technologicznych, które będą miały wpływ na rozwój firm w nadchodzących latach: Trend technologiczny #1 Po drugiej stronie lustra: przedsiębiorstwa a metaverse Angażujące wirtualne doświadczenia, w tym metaverse, szybko zmieniają rolę z rozrywkowej do narzędzia dla biznesu. Coraz częściej firmy budują modele biznesowe wokół możliwości zapewnianych przez „nieograniczoną i […]

Raport: Reskilling – wielki reset umiejętności - Wyzwania rynku pracy dziś i jutro - Case studies - Wsparcie ekspertów

Reskilling – wielki reset umiejętności

Współczesny rynek pracy mierzy się z wieloma wyzwaniami, z których najpoważniejszymi są problemy z rekrutacją pracowników, braki w kompetencjach cyfrowych i automatyzacja pracy. 9 na 10 firm zgłasza problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (Polski Instytut Ekonomiczny). Dodatkowe wyzwanie przyszłości stanowi automatyzacja – w jej wyniku 50% pracowników będzie musiało się […]

Raport PARP

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2023)

W styczniowym miesięczniku zostały zebrane najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 30 grudnia 2022 r. a 27 stycznia 2023 r. Wśród publikacji omówionych w styczniowym numerze znalazły się: raport ESG w Polsce. Rynek pracy firmy Manpower, prezentujący m.in. listę najczęstszych powodów, […]

Konkurs „Etyka w finansach” 2023 - Napisz esej

Konkurs „Etyka w finansach” 2023 – Napisz esej

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła IX polską edycję konkursu „Etyka w finansach”. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję konkursu „Etyka w finansach”. Międzynarodowa edycja Konkursu jest organizowana przez Obserwatorium Finansowe w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/). […]

SRK Finanse - Raport PARP

Zmiany na rynku pracy wynikające z wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju

Europejski Zielony Ład to projekt reform polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaprezentowany w grudniu 2019 r. przez przewodniczącą Komisji Europejskiej (KE) Ursulę von der Leyen. Jak głosi komunikat Komisji Europejskiej, to „nowa strategia na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i […]

FINSKILLS 2022 inspiruje - Podsumowanie

FINSKILLS 2022 – krótkie podsumowanie w broszurze Rady

Jak odnaleźć nową drogę we współczesnym świecie? Na poziomie gospodarczym, społecznym, ale przede wszystkim w wymiarze tych mniejszych społeczności, w których funkcjonujemy na co dzień, wchodząc w różne role. To od nas zależy, czy możliwa jest – tak potrzebna dla przyszłości – kultura umiaru. Zapraszamy do lektury podsumowania najważniejszych rekomendacji […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Finanse - Logo

Nowe badanie SRK Finanse – zaproszenie do udziału w postępowaniu

SRK Finanse zaprasza zainteresowane firmy do udziału w postępowaniu konkurencyjnym na wybór Wykonawcy badania Rady pt. „Kompetencje sektorowe wspierające zrównoważone finanse i inwestycje”. Termin składania ofert upływa 16 stycznia 2023 r. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badania o charakterze ilościowym oraz jakościowym, dotyczącego potrzeb kompetencyjnych sektora finansowego w obszarze zrównoważonych finansów ESG, z uwzględnieniem […]