Aktualności

29 postów

Raport "Rynek pracy, edukacja, kompetencje - aktualne trendy i wyniki badań"

Raport “Rynek pracy, edukacja, kompetencje – aktualne trendy i wyniki badań”

Znaczna część pracowników obawia się utraty pracy i obniżki wynagrodzeń. Przedsiębiorcy zaś gorzej oceniają kondycję finansową niż przed pandemią, jednak lepiej niż tuż po jej wybuchu. Zachęcamy do lektury raportu PARP, który przybliży aktualną sytuację na polskim i europejskim rynku pracy: Raport “Rynek pracy, edukacja, kompetencje – aktualne trendy i […]

Dodatkowe dofinansowanie do mikro- i małych przedsiębiorstw

Dodatkowe dofinansowanie do mikro- i małych przedsiębiorstw

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej – w porozumieniu z Regionami – Instytucje Zarządzające RPO przygotowało instrument dotacyjny dla mikro- i małych przedsiębiorców. Jest przeznaczony dla firm, które odczuwają skutki pandemii. W zależności od instrumentu wsparcie ma charakter inwestycyjny lub służy do pokrycia kosztów bieżącej działalności. Może  też obejmować wydatki z […]

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

15. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego FINSKILLS_ONLINE2020

19 czerwca 2020 r. odbyło się drugie w tym roku zdalne posiedzenie plenarne SRK SF połączone z otwartą debatą nt. STRESS TEST SEKTORA FINANSOWEGO 2020: Jak zmieniła się praca w sektorze po wstrząsie COVID-19? Najlepsze praktyki, pierwsze wnioski i rekomendacje. W programie debaty znalazły się trzy prezentacje: „Jest i będzie […]

FINSKILLS ONLINE 2020

FINSKILLS ONLINE 2020

STRESS TEST SEKTORA FINANSOWEGO 2020: Jak zmieniła się praca w sektorze po wstrząsie COVID-19? Najlepsze praktyki, pierwsze wnioski i rekomendacje. Zapraszamy 19 czerwca 2020, godz. 10.30-13.00. O czym będziemy dyskutować: Jak banki i inne instytucje finansowe zmieniły sposób pracy w reakcji na epidemię koronawirusa? Na jakim etapie po-covidowej transformacji środowiska […]

Sektorowa Rada ds. Kompetencji - Sektor Finansowy - SRK-SF - Logo

14. posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego online

28 maja 2020 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie plenarne SRK SF. Ze względu na wytyczne o zachowaniu środków ostrożności w związku z COVID-19 odbyło się ono w formie zdalnej. Omówiono ostatnie działania Rady skoncentrowane przede wszystkim na zagadnieniach związanych z działaniami i decyzjami PARP wywołanymi stanem epidemii […]

Wiemy, jak ważne są kompetencje

Wiemy, jak ważne są kompetencje

Firmy bez odpowiednich pracowników się nie rozwijają się. Dlatego na bieżąco i nieustannie monitorujemy rynek pracy i edukacji, żeby wspierać rozwój poszukiwanych kompetencji. Zapraszamy do sprawdzenia, jak można skorzystać z działań wspierających potrzeby przedsiębiorstw w tym obszarze: “Wiemy, jak ważne są kompetencje”

2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

2. edycja badania Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego (BBKL) w sektorze finansowym

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Finanse, panelem eksperckim 13 maja 2020 r., rozpoczęła pracę nad 2. edycją bilansu branżowego „Bilans Kapitału Ludzkiego w branży finansowej”, BBKL. Okres, jaki upłynął od ostatniego badania był czasem postępujących ewolucji środowiska pracy w sektorze.  Sytuacja epidemiczna raptownie wprowadziła niespotykany do tej pory co do charakteru i skali stan turbulencji, przyspieszając […]

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - MFiPR - Logo

Wsparcie działań pakietu antykryzysowego środkami Polityki Spójności – materiał informacyjny

Udział w zapewnieniu sprawnej realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych oraz niwelowanie skutków pandemii koronawirusa, jest w obecnym czasie jednym z kluczowych wyzwań i zadań, które realizuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), jako instytucja zarządzająca strumieniem środków funduszy UE w ramach polityki spójności. Zobacz: zestawienie działań podejmowanych przez MFiPR […]

31. Kongres Kadry Online, W poszukiwaniu harmonii w czasach niepokoju, 18-20 maja 2020 r.

31. Kongres Kadry Online, W poszukiwaniu harmonii w czasach niepokoju, 18-20 maja 2020 r.

Skutki zmian spowodowanych epidemią koronawirusa dotknęły większość branż w naszej gospodarce. Doświadczył ich także Kongres Kadry. Mając na uwadze tempo zmian oraz nieprzewidywalność rozwoju sytuacji w Polsce, zdecydowano się na przeprowadzenie kolejnej edycji Kongresu w formule online. Kongres chce odpowiedzieć na wiele pojawiających się dziś pytań. Dlatego wśród tematów, które poruszą praktycy i […]