Aktualności

140 wpisów

Konkurs Pracodawca Jutra - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Do 31 lipca br. zgłoś swój projekt do konkursu Pracodawca Jutra

Konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości skierowany jest do przedsiębiorców oraz instytucji edukacyjnych współpracujących z przedsiębiorcami, którzy realizowali inicjatywy edukacyjne w obszarze rozwoju pracowników lub propagowania idei edukacyjnych. Laureatów tegorocznego konkursu poznamy w październiku. Celem konkursu jest wyróżnienie i promowanie podmiotów, które realizują modelowe inicjatywy edukacyjne[1] z zakresu współpracy biznesu z edukacją. Jaki jest cel takich inicjatyw? Mają one pobudzać świadomości środowisk lokalnych i ich […]

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Indywidualne konta szkoleniowe i mikropoświadczenia – rozwiązania wspierające realizację idei kształcenia przez całe życie

Rozwój i doskonalenie umiejętności to wymóg dzisiejszego rynku pracy, odnoszący się nie tylko do osób pozostających bez stałego zatrudnienia, ale także aktywnych zawodowo. Dlatego tak ważna stała się idea kształcenie przez całe życie. Perspektywa uczenia się przez całe życie wytycza kierunki unijnej polityki oświatowej, która obejmuje działania na rzecz: W Polsce koncepcja kształcenia przez całe życie urzeczywistniana jest w perspektywie długoterminowej w ramach realizacji Długookresowej Strategii […]

Rynek ubezpieczeń - Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo - Raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

Wpływ ubezpieczeń na polską gospodarkę i społeczeństwo – raport Polskiej Izby Ubezpieczeń

W 2021 roku udział ubezpieczycieli w PKB Polski wyniósł 2,25 proc., co oznacza blisko 59 mld zł wartości dodanej w gospodarce. Sektor tworzy 221 tys. miejsc pracy. Zakłady ubezpieczeń są drugim co do wielkości komercyjnym inwestorem krajowym na rynku obligacji. Wpłaciły łącznie 1,9 mld zł podatków, które trafiły do polskiej gospodarki. Każdego dnia ubezpieczyciele likwidowali 20,5 tys. szkód majątkowych, […]

"Niech nas usłyszą!" - Głos kobiet w korporacjach

Niech nas usłyszą! Głos kobiet w korporacjach

„Niech nas usłyszą!” to raport pokazujący mocny głos 4 262 aktywnych zawodowo kobiet o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej, pracujących na rozmaitych stanowiskach w firmach z szeregu różnych sektorów. Jest to unikalna diagnoza przyczyn niskiej reprezentacji kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych. Zdecydowana większość uczestniczek badania chce awansować (91,1%) i nigdy nie zrezygnowała z szansy awansu (70,4%). Ponad połowa respondentek wskazała, że ich płeć była […]

Rekomendacja SRK Finanse: "Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy"

Rekomendacja SRK Finanse: „Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy”

Raport przygotowany przez Manpower prezentuje dane z badania na kandydatach w Polsce, pokazuje ich motywacje do zmiany organizacji, stosunek do kontroferty i relokacji, pożądane benefity a także powody ich demotywacji. Raport opisuje również 14 globalnych trendów, które będą kształtowały rynek pracy w 2023 roku. Wkraczamy w Nową Erę Człowieka – czas, w którym ludzie wykorzystują technologie i narzędzia cyfrowe do tego, by wzmacniać więzi społeczne, podnosić produktywność, […]

Trendy Technologiczne 2023

Trendy Technologiczne 2023 – raport Deloitte

Przedstawiamy sześć trendów technologicznych, które będą miały wpływ na rozwój firm w nadchodzących latach: Trend technologiczny #1 Po drugiej stronie lustra: przedsiębiorstwa a metaverse Angażujące wirtualne doświadczenia, w tym metaverse, szybko zmieniają rolę z rozrywkowej do narzędzia dla biznesu. Coraz częściej firmy budują modele biznesowe wokół możliwości zapewnianych przez „nieograniczoną i wirtualną rzeczywistość”. Wszechświat Internetu może stać się dla firm […]

Raport: Reskilling – wielki reset umiejętności - Wyzwania rynku pracy dziś i jutro - Case studies - Wsparcie ekspertów

Reskilling – wielki reset umiejętności

Współczesny rynek pracy mierzy się z wieloma wyzwaniami, z których najpoważniejszymi są problemy z rekrutacją pracowników, braki w kompetencjach cyfrowych i automatyzacja pracy. 9 na 10 firm zgłasza problemy z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach (Polski Instytut Ekonomiczny). Dodatkowe wyzwanie przyszłości stanowi automatyzacja – w jej wyniku 50% pracowników będzie musiało się przekwalifikować do 2025 r. (WEF). Światowi eksperci dostrzegają ogromny potencjał reskillingu i upskillingu jako rozwiązaniu […]

Raport PARP

Rynek pracy, edukacja, kompetencje. Aktualne trendy i wyniki badań (styczeń 2023)

W styczniowym miesięczniku zostały zebrane najważniejsze informacje z krajowego i europejskiego rynku pracy oraz podsumowania najciekawszych opracowań tematycznych, które ukazały się między 30 grudnia 2022 r. a 27 stycznia 2023 r. Wśród publikacji omówionych w styczniowym numerze znalazły się: raport ESG w Polsce. Rynek pracy firmy Manpower, prezentujący m.in. listę najczęstszych powodów, dla których organizacje przyjmują strategie ESG; raport Plany pracodawców (na I półrocze 2023), przygotowany przez ekspertów […]

Konkurs „Etyka w finansach” 2023 - Napisz esej

Konkurs „Etyka w finansach” 2023 – Napisz esej

Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich ogłosiła IX polską edycję konkursu „Etyka w finansach”. Pracownicy sektora finansowego, studenci, pracownicy naukowi oraz wszyscy interesujący się zagadnieniem etyki w sektorze finansowym mogą nadsyłać swoje eseje na kolejną edycję konkursu „Etyka w finansach”. Międzynarodowa edycja Konkursu jest organizowana przez Obserwatorium Finansowe w Genewie (http://www.ethicsinfinance.org/). Komisja Etyki Bankowej liczy, że przesłane prace będą […]