Rekomendacja SRK Finanse: „Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy”

Rekomendacja SRK Finanse: "Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy"
Rekomendacja SRK Finanse: „Raport Trendów 2023. Wynagrodzenia i rynek pracy”

Raport przygotowany przez Manpower prezentuje dane z badania na kandydatach w Polsce, pokazuje ich motywacje do zmiany organizacji, stosunek do kontroferty i relokacji, pożądane benefity a także powody ich demotywacji. Raport opisuje również 14 globalnych trendów, które będą kształtowały rynek pracy w 2023 roku.

Wkraczamy w Nową Erę Człowieka – czas, w którym ludzie wykorzystują technologie i narzędzia cyfrowe do tego, by wzmacniać więzi społeczne, podnosić produktywność, a także osiągać więcej. W ManpowerGroup przewidzieliśmy nadejście Ery Człowieka już ponad dziesięć lat temu, kiedy to zapowiedzieliśmy, że kapitał ludzki będzie głównym wyróżnikiem i motorem wzrostu gospodarczego – przekonuje we wstępie Jonas Prising, CEO firmy.

👉 Zdecydowana większość pracowników (81 proc.) twierdzi, że pandemia wpłynęła na ich sposób myślenia o pracy.

👉 31 proc. zatrudnionych osób podjęłoby w następnym miesiącu inną pracę, gdyby zaoferowano im większe możliwości łączenia życia zawodowego z prywatnym.

👉 4 na 10 pracowników zrezygnowałoby z 5 proc. swojego wynagrodzenia w zamian za czterodniowy tydzień pracy.

👉 Blisko połowa pracowników (48 proc.) twierdzi, że regularnie przepracowuje się każdego tygodnia.

👉 Głównym motywatorem do zmiany pracy w Polsce jest możliwość uzyskania atrakcyjniejszego wynagrodzenia, o czym mówi 41 proc. ankietowanych. Dla co piątego pracownika powodem odejścia będzie brak dopasowania obowiązków do roli oraz zainteresowań, a dla co ósmego zła atmosfera w zespole.

👉 W czołówce czynników najbardziej demotywujących pracowników w obecnym miejscu pracy znalazły się zbyt niskie zarobki (44 proc.), niewłaściwy i nieumiejętny styl zarządzania przez przełożonego (35 proc.), niewykorzystanie umiejętności i talentów pracowników zespołu (30 proc.).

Więcej na https://raportyhr.manpowergroup.pl/raport-trendow-2023